Telefon
02125336532
Dahili
1326
 
Öğr. Gör. Zeynep GÜNSÜR YÜCEİL
Fakülte / Enstitü / Okul
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Bölümü
Tiyatro
İlgi Alanları
Gösteri Sanatları (kuram/uygulama), Hareket, Beden, Tiyatro, Kültürel Çalışmalar


Eğitim Bilgileri
Lisans- Sosyoloji (Boğaziçi Üniversitesi)
Y. Lisans- Gösteri Sanatları (Middlesex Üniversitesi)
Doktora- Tarih (Boğaziçi Üniversitesi)
Kariyer Bilgileri
Kadir Has Üniversitesi / Yrd. Doç. Dr./ Tiyatro Bölümü
Hareket Atölyesi Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni
Yıldız Teknik Üniversitesi / Öğr. Gör./ Modern Dans Programı (2002-2010)
Ödüller ve Burslar
Hindistan-Türkiye Karşılıklı Değişim Bursu
TÜBA- Doktora Araştırma Bursu
Verdiği Dersler (son 3 yıl)
Dans ve Doğaçlama
Dans Doğaçlama ve Kompozisyon
Social Cultural Theories and Performing Arts Analysis
Dans Araştırmaları
 Interdisciplinary Art Practices (YL)
Sahneleme Üslup ve Teknikleri (YL) 
Performans Araştırmaları (YL)
Aksiyon Tasarımı (YL)
Üye Olduğu Profesyonel Kuruluşlar
DBM (Dans Basin Meditterrain) Akdeniz Havzası Dans Network'ü
ÇGSG (Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi)
Yürütmekte Olduğu Projeler
Katılımcı Araştırmacı, “Autonomy and Complexity: Research Methodologies in Contemporary Dance”, (with Christine Greiner (PUC, Sao Paulo), Bojana Kunst (Maska and University of Ljubjana), Toni Cots (L’animal a l’esquena, Girona), Victoria Pérez (ARTEA, University Vidriana, Berlin), Fabiana Britto (UFBA, Bahia) /  organized by ARTEA- José A. Sánchez (ARTEA and University of Castilla-La Mancha, Madrid); Isabel de Naverán (ARTEA and University of the Basque Country, Bilbao), Amparo Écija (ARTEA and University of Castilla-La Mancha, Madrid), Idoia Zabaleta (ARTEA and director of AZALA, Vitoria-Gasteiz), 2009-2011 Yayınlanmış Çalışmaları (son 5 yıl içinde)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kitaplar:
Modernization Through Dancing Bodies in Turkey – The First 30 Years of Turkish State Ballet Institutions-, Lambert Academic Publishing, Germany, 2010 (ISBN: 978-3-8383-4931-2)
 
Kitap Bölümleri:
“Batılı Klasik Dans Geleneğinin Yerleşme Süreci ve İstanbul'da Çağdaş Dans Çalışmaları”, İstanbul’da Eğlence (ed. Volkan Aytar, Kübra Parmaksızoğlu), İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., April 2011 
 
“In-Between Spaces / In-Between Representation -The cultural construction of the gaze”, (Cuerpo de Letra: danza y pensamiento, Co-publishing project of Mercat de les Flors / Aula de Danza Estrella Casero, Universidad de Alcalá / Centro Coreográfico Galego, Spain, May 2009)
 
“Wheel/Formation/Degenerate Cycle: Or, an Ode on That Which We Could Not Prevent”, Çağdaş Dansta Solo? / Solo? In Contemporary Dance, Research in Dance and Performance Series-1, Bimeras Yay., Mayıs, 2009 
 
“Postmodern Dönem/ Modern Dans” (Dans Daima, ed. Muzaffer Evci, s.164-192, Şahin Yay., Ankara, 2002) 
 
Diğer Yayınları
Sutra and Civa Üzerine, (Tiyatro dergisi, no:215, Temmuz, 2010)
Çağdaş Gösteri Sanatları Girişimi Derneği Olarak: Nereye Doğru Yolculuk Ediyoruz?, (Tiyatro dergisi, no: 213, Mayıs 2010)
Bodies After the Apocalypse    - Contemporary Dance in Turkey-, (Reflexiones en Torno a la Danza (04), Mercat de Les Flores, Temporada 2009-2010)
Contemporary Dance in Turkey- A Comparative Analysis, (Journal of Universidade Federal Do Para /Nucleo De Artes- Escola De Teatro e Dança, Eylül, 2009)
Şahika Tekand ile Söyleşi, (Gist 03, Haziran, 2009)
idans Festivali ve Ivana Muller, (Milliyet Sanat dergisi, Mayıs, 2009)
Sessiz Duruş , (Milliyet Sanat dergisi, Nisan, 2009)
Atrofi I- İsimler Evi, (Milliyet Sanat dergisi, Ocak 2009)
Vakit Tamam, (Milliyet Sanat dergisi, Aralık 2008)
 Hars Üzerine, (www.bagimsiz-seyir.blogspot.com, Haziran, 2008)
Türkiye’de Beden Hafızası: Ankara Devlet Balesine Öznel bir Bakış (1961-1980), (Oyun dergisi, Mayıs, 2008)
 
-“Mare di Danza- Sea of Dance- Dans Denizi” Örneği Üzerine Genel bir İnceleme -, (Gist dergisi, Temmuz-Aralık, 2008)
Bir Çağdaş Dans Örneği olarak: Tekrar Edebilir misin?, (Gist dergisi, Temmuz-Aralık, 2008)
Eco/ Coding Üzerine Serbest bir Diyalog, (Yesim Tuncay ile, Gist dergisi, Temmuz-Aralık, 2008)
An Interview with Aydın Teker, (Obscena Journal, Portekiz, Kasım, 2008) 
Uluslararası Sergi ve Sanat Etkinlikleri
aHHval / cirCUMstances, Uluslararası Temp D’image Festivali, İstanbul, Nisan, 2011, 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali, İstanbul, Mayıs, 2010, Boğaziçi University, Garanti Cultural Center, İstanbul, Mart 2010, , International iDANS Festival, Garajistanbul, İstanbul Ekim-Mayıs 2009
 
 Ülke/ Country performans  filmi gösterimi, BAFA Sanat Buluşması, Bafa, Mayıs, 2008
 İnsan(lık) Hali/ Human(ly) Condition, Garajistanbul,  İstanbul Dans Festivali, DBM Meeting, 2007 / ÇGSG Festivali, Oyun Atöyesi, İstanbul, 2008 / 0090 Kunsten Festivali, Antwerp,Belçika,  2009 / SEAS Festivali, İstanbul Modern, İstanbul,  2009
 
 Ülke/Yol-culuk/Hafıza- Country/Journey/Memory,  İstanbul-Antakya Çağdaş Sanat Buluşması, Antakya, Mayıs, 2006; Nnaco Studio, IETM Meeting, Istanbul,2006  

Atölye Yürütücüsü, Universidad de Alcala’da yürütülen Yüksek Lisans Programı (MA Performing Arts Practice and Visual Culture) da Tez Projeleri üzerine sanat atölyesi, Madrid, İspanya, Haziran 2011